O Prihvatilištu

Prihvatilište Draževac je udruženje za zaštitu napuštenih, kako zdravih tako i bolesnih, invalidnih i starih životinja. Gospođa Vesna Grublješić Prokopljević je vlasnica Prihvatilišta čiji je dom postao utočište za oko 140 napaćenih duša sa teritorije cele Srbije. Prihvatilište se, uz pomoć divnih ljudi i donatora, trudi i uspeva da sve životinje koje stignu budu uhranjene, izlečene i dobijaju svu moguću ljubav i pažnju od strane gospođe Vesne, njene porodice ali i volontera. Međutim za svaku kucu ili macu je bolje da ne mora tu ljubav da deli zato, ukoliko želite da spasite nekog, ukoliko želite da dobijete vernog prijatelja, ukoliko želite svakodnevnu ljubav, radost i smeh, pozovite nas i izaberite sebi drugara. 🙂

Svaka pomoć nam je preko potrebna, pa ukoliko možete i želite ovo je žiro račun na koji nam možete uplatiti vaše donacije i tako nam pomoći da našim štićenicima obezbedimo hranu i veterinarske usluge. Hvala 🙂

Animal Shelter Drazevac is an association for the protection of abandoned, both healthy and sick, disabled and elderly animals. Ms. Vesna Grubljesic Prokopljevic owns this Shelter whose home became a refuge for about 140 tormented souls from all over the Serbia. Shelter, with the help of wonderful people and donors, tries and succeeds that all the animals get food and with their donations we can pay veterinary costs. They receive a lot of love and attention not only from Ms. Vesna but from her family and volunteers, too. However, it would be much better if they wouldn’t have to share that love, therefor if you want to save someone, if you want to get a faithful friend, if you want everyday love, fun and laughter, give us a call and choose yourself a buddy. 🙂

All kinds of help are needed and appreciated, so if you are able to and you want to help us, here is our giro account or, if you are not from Serbia, our foreign currency account to which you can give us your donations and in that way help us to provide them food and veterinary services. Thank you. 🙂

Dinarski račun:

330-0000042000692-43 Credit Agricole

Devizni račun/Foreign currency account:

Broj/Number: RS35330007080000106241      

Primalac/Recipient: prihvatilište draževac      

BIC/SWIFT :MEBARS22